HITELEZŐI FELHÍVÁSOK / Creditor calls

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az alábbi felszámolási eljárások jelen állása szerint az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, és/vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, ezért a Cstv. 63/B. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kívánunk a bírósághoz benyújtani. Kérjük Önöket, hogy amennyiben hitelt érdemlő tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról (ingatlan- vagy más vagyon, ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, úgy azt 15 napon belül jelentsék be a felszámolónak.

We hereby inform you that according to the following liquidation proceedings, if the debtor's assets are not sufficient to cover the expected liquidation costs, and / or due to deficiencies in the records or accounting, the liquidation proceedings are technically impracticable according to the general rules. 63 / B. § (1), we want to apply to the court for a simplified liquidation. If you have creditworthy knowledge of the debtor's assets anywhere (real estate or other assets, including claims and property rights) or can assist in the normal conduct of the proceedings, please report them within 15 days to the liquidator.