Tevékenységek / Our activites

"Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsítettfelszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be." (Cstv. 63/B § (1) bek.)

„A Cstv. 63 / B. § (1): “If the debtor's assets are not sufficient to cover the expected liquidation costs or the liquidation procedure is technically impracticable due to deficiencies in the records or accounting, the liquidator shall inform the creditors who have declared the creditor's claim that the liquidator intends to apply to the court for a simplified liquidation and informs them, within 45 days of the commencement of the liquidation at the latest, to inform the liquidator within 15 days if they are aware about any of the debtor's assets anywhere or can assist in the normal conduct of the proceedings; . In the event of deficiencies in the debtor's records or bookkeeping, the liquidator shall call on the debtor's manager to initiate a simplified liquidationproceeding if he does not remedy the deficiencies in the debtor's records or accounts. The liquidator shall also publish a notice on his website so that if anyone has creditworthy knowledge of the debtor's real estate or other assets (including claims and rights), he shall be notified within 15 days.”

  • Felszámolási eljárások/Liquidation proceedings
  • Vagyonfelügyeleti eljárások /Asset Supervision procedures
  • Pénzügyi Gondnok tevékenység / Financial custodian activity
  • Végelszámolási eljárás/ Winding - up proceedings
  • Kényszer végelszámolási eljárások / Forced Winding - up proceedings
  • Vagyonrendezési eljárások / Asset settlement procedures